Adana Editörün Seçimi Köşe Yazısı 

Adana Matbaa Makinası’nın Adı Nereden Geliyor?

İnsanlık tarihini değiştiren en önemli buluşlardan biriside matbaadır. Her ne kadar bizler matbaayı bulan kişi olarak Gutenberg ismini ezberlemiş olsak dahi tarihte ilk matbaacılık tekniklerinin Çin’liler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Çinlilerin insanlık tarihine 4 önemli buluş kazandırdığı söylenir. Bunlardan en önemlisi ve ilki kağıttır. Diğerleri ise baskı makinasını geliştirmeleri, Pusulayı ve Barut’u bulmalarıdır. 48-118’ yılları arasında kağıdı bulan Çinliler ’in Matbaayı da geliştirmiş olmaları normal karşılanabilir. Pek çok kaynağa göre MS 593 yılında Çinliler matbaa makinasını kullanmışlardır. Çinliler İlk matbaa da ağaç oyma tekniği kullanmışlardır. Yine ilk basılı gazeteyi Çinliler çıkarmışlardır.…

Okuyunuz
Adana Editörün Seçimi Köşe Yazısı 

Şehir Hastaneleri Gerçeği

Kamu Özel İşbirliği Modeli inşa edilen hastanelerin temel gerekçesi, kamu hizmetlerinin bütçe olanakları çerçevesinde gerçekleştirilmesinde yaşanan zorluklar olarak gösteriliyor. Devletin borçlu yapısı yeni borçlanmaya gitmedeki zorlukları özel sektörü devreye sokup hazine garantisi vererek yani borcu kefil olarak üstlenerek inşaat firmalarını hastane işletmecisine ve ardından AVM işletmecisine dönüştüren bir modelle karşı karşıyayız. Bir anlamda bu yolla devlet borç miktarını az gösterme ve bütçe kapsamında yapacağı harcamalarını bütçe dışında yaptırma olanağına kavuşuyor. Yeterli finansal kaynağının olmadığını söyleyen hükümet, inşaat firmasına sen hastaneyi yap, Ben sana araziyi vereceğim diyerek ilk imtiyazı sağlıyor. Ardından…

Okuyunuz