Kitap 

Futbol Ekonomisi: Ekonomist Gözüyle Futbol

Biz Ekonomistler, maliyeciler sadece enflasyon, işsizlik, bütçe, cari açık, kriz gibi konularla ilgilenmeyiz. Yaşamımızdaki pek çok konu adı konulmamış bile olsa ekonominin ilgi alanı içerisindedir.Ekonomi bilimi sosyal olay ve olguların dışında kalamaz. Dil, din, ırk, gelişmişlik gibi sosyal ve ekonomik faktörlere bakılmaksızın kitlelerin ilgisini çeken sosyal olguların içerisinde futbol ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüzde futbol artık küreselleşmiş bir endüstri halini almıştır. Futbol sosyal yapıları değiştirmektedir, medya araçlarının katkısıyla milyonlara ulaşmakta ve kitleselleşmektedir. Bu sektördeki başarılar ve başarısızlıklar artık sadece sahadaki onbir kişiyi ilgilendiren veya onları destekleyen binlerce taraftarı sevindiren üzen…

Okuyunuz
Kitap 

Adana Kent Yazıları

Yerel tarih çalışmaları her zaman ilginç bir alan olarak; yaşadığımız çevrede tarih bilinci oluşturmak, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkma amacı taşır. Klasik tarih yazımlarından farklı olarak yerel tarih çalışmalarında belirli bir dönemdeki öyküler, anılar, belgeler derlenir. Sıradan insanların çarpıcı öyküleri, eski fotoğraflar, yazılan mektupları, kullanılan bir eşya, bir mekân, bir yiyecek, kentin veya mahallenin kültürel, sosyal, siyasi ve iktisadi durumu hakkında bizlere önemli ipucu verebilir. Bu çalışmalar buram buram yerel öğelerle bezenmiştir. Bu temel amaca hizmet eden kişisel arşivler, sosyal medya oluşumları, kitaplar, raporlar, gazeteler sistematik olarak bir araya…

Okuyunuz
Kitap 

Cin Arabası ile Kars Gezisi

Doğu Ekspresi ile Kars’a yolculugunun öyküsü.Yol boyunca tesadüfü karşılaşmaların ve insan öykülerinin, Kars insanının konukseveliğinin, doğal yaşamının öyküsü demiryolu tarihi ile harmanlanmış. Demiryolunun kuruluş öyküsünün ülkenin kaderine nasıl etki ettiğini aktarılmış.Tüm ön yargılardan arınarak zamanda ve mekanda kaybolarak geçmiş il ebugün arasında bir yolculuğu keyifle okuyabilirsiniz.

Okuyunuz