Yerel Siyaset ve Kadın

“Türkiye Yerel Siyaset ve Kadın Muhtarlar Çalıştayı”, Kadın Adayları Destekleme Derneği Adana Şubesi’nin organizasyonu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Belediyesinin desteği ile Adana Büyük Sürmeli Oteli’nde 16-17 Aralık 2017 tarihinde yapılmıştı.

Çalıştay raporunun temel bulgularının yansıra kitapta Muhtarlığın tarihçesi, kadınların seçme seçilme hakkını elde etmesi, Türkiye’de bu alanda ilk seçilen kadın muhtar, belediye başkanları ve milletvekilleri ve mevcut durumun değerlendirilmesi gibi konular eklenerek çalışma genişletilmiş ve son aşamada Kader Adana Şubesi tarafından bastırılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Nüfusun yüzde 50 yüzde 50 dağılım gösterdiği düşünülürse siyasal temsilde, yerel yönetimlerde, iş yaşamında, üst düzey yöneticilerde, servet dağılımında geride kalan bir kadın tablosu hem dünya hem de Türkiye için geçerlidir. Toplum olarak bu acı gerçeğin dışında olmamamıza rağmen bu gerçeği görmezden gelerek davranamayız. Tüm dünyada cinsiyet eşitsizliği ve sosyal, ekonomik ve siyasal alanda eşitsizlikler yaşanırken toplum olarak kendi durumumuzun da sorgulanması gerekmektedir. Sorunlara çözüm üretmenin ön koşulu gerçeklerle yüzleşmek ve sorgulamaktan geçer.

Çoğu kez kadın temsili değil temsilci kadınlar değişik düzeyde yönetimlerde yer almaktadır. Temsilci seçtiğimiz kurum ve kuruluşlarımızda ağırlıklı yapının erkekler lehine olduğunu görüyoruz. Bu tablo eski söz ve söylemlerin bittiği, savunulamayacak bir noktadır. Bu anlamda toplumsal dinamikler, çağın gerekleri artık yeni söylemlere ve bununla uyumlu hareketlere ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.

Toplumsal değişim, zamanın ruhu, insan aklı ve onuruna yakışmayan her türlü eşitsizlik zaman için sorgulanacak ve yine zamanla daha eşitlikçi uygulamalar eski uygulamaların yerini alacaktır. Bu tür emek ve gayretler bu süreçleri kısaltmaya ve toplumsal farkındalık ve duyarlılıkları artırmaya dönük çalışmalardır.

Hiçbir medeni toplum sosyal yaşamda, ekonomik yaşamda, siyasal yaşamda kadını dışlayarak başarıya ulaşamamıştır. Bizlere düşen görev ideal olana ulaşma yönünde çaba göstermektir.