Futbol Ekonomisi: Ekonomist Gözüyle Futbol

Biz Ekonomistler, maliyeciler sadece enflasyon, işsizlik, bütçe, cari açık, kriz gibi konularla ilgilenmeyiz. Yaşamımızdaki pek çok konu adı konulmamış bile olsa ekonominin ilgi alanı içerisindedir.Ekonomi bilimi sosyal olay ve olguların dışında kalamaz. Dil, din, ırk, gelişmişlik gibi sosyal ve ekonomik faktörlere bakılmaksızın kitlelerin ilgisini çeken sosyal olguların içerisinde futbol ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüzde futbol artık küreselleşmiş bir endüstri halini almıştır. Futbol sosyal yapıları değiştirmektedir, medya araçlarının katkısıyla milyonlara ulaşmakta ve kitleselleşmektedir. Bu sektördeki başarılar ve başarısızlıklar artık sadece sahadaki onbir kişiyi ilgilendiren veya onları destekleyen binlerce taraftarı sevindiren üzen olgu olmaktan çıkıp; borsa değerlerini, ürün satışlarını etkileyen, binlerce çalışanın kaderini elinde tutan bir aktivite haline gelmiştir. Sponsor firmalar, bankalar, finans kurumları, sermaye piyasaları, uluslararası şirketler, internet, yazılı görsel medya, bilgisayar ürünleri, yazılım firmaları, tekstil firmaları, otomotiv sektörü, turizm, konaklama gibi ilk bakışta bağlantısız gibi görünen onlarca sektör futbol denildiğinde aynı düzlemde buluşmuştur. Başlangıcından itibaren futbol hep oyun olmanın ötesinde anlamlar taşısa da günümüzde ekonomik bir olgu olarak yerini almıştır. Bu nedenledir ki yeni bir araştırma alanı olarak “Futbol Ekonomisi “, “Endüstriyel Futbol” , ” Futbol Sanayisi” gibi kavramlar ekonomi literatürüne girmiştir. Bu çalışma tüm dünyanın ilgisinin odaklandığı futbolun ekonomik ve sosyal boyutu üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmanın amacı tüm boyutlarıyla konuyu irdelemekten çok futbol ekonomisi yazınına ekonomik ve mali yaklaşım tarzıyla katkılar da bulunmaktır.
ISBN: 9789756447895
Karahan Yayınevi

https://urun.n11.com/kultur/futbol-ekonomisi-ekonomist-gozuyle-futbol-P92334899?cid=604001&gclid=CjwKCAjwt7PcBRBbEiwAfwfVGNjsQ6w4RsKJWwGc5LjKzTRZoOW1IjHH1KkV43TA-1pyfhJssWK2cRoC5KoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.nadirkitap.com/futbol-ekonomisi-ekonomist-gozuyle-futbol-ismail-gunes-kitap4413009.html