Özcan Aladağ-Barış Gazetesi: Proje Adamı İsmail Güneş

Çukurova Üniversitesi’nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İBF Bütçe ve Mali Planlama Anabilim
Dalı Başkanı Y. Doç. Dr. İsmail Güneş’i yakından tanıyor musunuz bilmiyorum ama Adana için
oldukça verimli projeler üreten bir isimdir kendisi. Bugün sizlere bu proje adamı olan İsmail
Güneş Hocayı tanıtıp bu isimden neden yerel yönetimler faydalanmak istemez onu
anlatmaya çalışacağım.

İsmail Güneş’in engellilere yönelik projelerini Adana yakından tanır. Adana’da düzenlenen
Tekerlekli Sandalye Şampiyonalarının fikir babası ve aynı zamanda hamalıdır kendisi.
Genç beyin sahibi üniversiteli gençlerle koordineli projeleri hayata geçirmesiyle bilinir.
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi adına da önemli projeler yapmıştır.
Güneş’in yaptığı projeler Adana’daki yerel yönetimlerin çalışmalarını kolaylaştırmış ve bu
sonuçlardan hareketle kent adına nelerin yapılması gerektiği konusunda planlar
hazırlanmıştır.

Yurt dışını sürekli gezip gelen ve gördüklerini Türkiye adına daha da geliştirerek özelde kent
adına uygulamalı bir şekilde nasıl dizayn eder isek başarıya ulaşırız? Sorusuna yanıt arayan bir
kişiliktir.

Her şehirde bu gibi insanlara pek rastlanmaz.
Kıymetinin de bilinmesi gerekir.
Ancak ne yazık ki Adana’da bu anlamda bir kıymet bilmeye ben pek rastlamadım. Kapısını
çaksanız kimseye yok demeden bildiğini aktaran ve yardımcı olmaya çalışan böylesine önemli
insanları kaybetmek yerine kazanmak gerekir.
Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan kişi olarak İsmail Güneş kimseden yaptığı işin
karşılığını da maddi olarak isteyen, talep eden bir kişi değildir.
O halde böyle insanlardan neden faydalanılmaz?
Neden yerel yönetimlerdeki isimler bu kişilerden faydalanmak yerine onları uzaklaştırmak
adına gayret içine girerler?

Bunu da anlamış değilim.
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Konseyi adına yaptığı çalışmalar sırasında ben yerel
yöneticilerin İsmail Güneş isminden faydalanmak istemediklerini bizzat görerek yaşayan
kişiyim. Bunu da o tarihte eleştiri olarak sütunlarımızda dile getirdiğim için bugün aynı
konuyu dile getirmekte bir beis görmüyorum.
‘Genç yürekler’ isimli çevre projesinden kaç kişinin haberi var? Kaç belediye bu konuda ne
yaptı? İsterseniz bu sorunun yanıtını arayacak olun ve o zaman ne söylemeye çalıştığımızı
sanırım anlamış olursunuz.

İsmail Güneş hep şunu söyler. ‘İdeallerinizin peşinde koşun. Heyecanınız asla yitirmeyin.
Akılcı davranın. Paylaşımcı olun, güvenilir şeyler yapın’
Aslında tüm formül saklı hayatta başarılı olmak adına bu cümlelerde.
Formülü uygulayacak olanlara da imkan temin etmek gerekiyor.

Ben, İsmail Güneş gibi değerden Adana’nın faydalanamadığını düşünüyorum. Belediye
başkanlarına da bu anlamda bir eleştiri getirip ‘elinizdeki bu değeri başka yerlere
kaptırmayın’ çağrısında bulunuyorum.

http://www.cukurovabarisgazetesi.net/yazar/proje-adami-ismail-gunes-757.html