STK Stratejik Plan ve Bütçe Egitimi

Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama ve Bütçe Eğitimi yapıldı.
Çukurova Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Dr. İsmail Güneş tarafından verilen eğitimde; sivil toplum kuruluşları için en önemli hususlardan biri olan Stratejik Plan ve Bütçeleme konusunda katılımcılara aktarıldı. Eğitime, Adana ilinde faaliyet gösteren ve kent konseyleri bünyesinde bulunan STK’lar katıldı. 2 gün 4 oturum şeklinde gerçekleşecen olan eğitim 6-7 Ekim’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.