HAKKIMDA

E Posta Adresi :ismailgunes@cu.edu.tr | ismailgunesgmail.com
Web Sayfası :http://aves.cu.edu.tr/ismailgunes/ | http://www.ismailgunes.com
Sabit Telefon :+90 322 3387254 | Dahili : 221
Ofis Bilgisi :IIBF 2 Blok Kat 3 D:317
Posta Adresi :ismailgunes@cu.edu.tr

EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT,
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MALİYE,
Ön Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT,
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, “Dışsallıklar Kamunun Düzenleyici Rolü : Enerji Sektöründe Bir Uygulama”, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT Mayıs, 2000.
Yüksek Lisans, “Yerel Yönetimler ve Yerel Hizmetlerin Finansmanı “, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MALİYE Eylül, 1995.

ARAŞTIRMA ALANLARI
Bütçe ve Mali Planlama
Bilim, Teknoloji ve Toplum
Sosyal Hizmetler
Maliye Teorisi
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Sivil Toplum Kuurluşları

BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Maliye
Bütçe ve Mali Planlama
Stratejik Yönetim
Çevre Politikası
Eko-Enformatik (ecoinformatics)
Kentsel / Yerel Siyaset

MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İİBF, , 14.04.2015 – 30.06.2016
Bölüm Başkan Yardımcısı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MALİYE, , 18.09.2003 – 13.07.2007
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MALİYE, , 01.09.2001 – 01.01.2017

VERDİĞİ DERSLER
SOSYAL SORUMLULUK Lisans
BİLİŞİM, Lisans, Y.Lisans
KAMU BUTCESİ, Y.Lisans, Yüksek Lisans,
YEREL YÖNETİMLER Lisans, Y.Lisans
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Lisans
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Lisans