DAVETLİ KONUŞMALAR

DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Sağlık Hizmetlerinin Etkin Sunumu: Hasta-Personel İlişkisi , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi: Adana Kent Konseyi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Çalıştayı Değerlendirme Toplantısı: Kaffed Ankara, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler: Adana Kent Konseyi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engelsiz Adana Projesi: Stratejik Plan ve Uygulamalar, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Muhtarlar Çalıştayı: Yerel Siyasette Kadının Konumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Ekospor /BeinSpor, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Simge Kadın, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kent Vizyonu ve Kent Konseyleri , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Çerkes Kadınlar Çalıştayı: AÇKD, Moderatör, , TÜRKIYE, 2017
“İş Piyasasında Kadın Erkek Eşitsizliği ve Ayrımcılık” Adana Seyhan Oteli , Panelist, , TÜRKIYE, 2017
Sosyal,Ekonomik ve Politik Alanda Kadına Dönük Ayırımcılık: Adana Rotary Kulübü, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engellilerle Sağlıklı İletişim: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Kadın Muhtarlar Çalıştayı: Yerel Siyasette Kadının Konumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Engellilerle Sağlıklı İletişim , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
‘Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi’ , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
STK’ları ve Karar Süreçlerine Katılım: Adana Tepebag Rotay Klup , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Sosyal Girişimcilik ve Gönüllülük 2015 Zirvesi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
Engelsiz Adana, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2015
Yerel yönetimlerde Katılımcılık, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2014
STK ve Planlama, Davetli Konuşmacı, BURSA, TÜRKIYE, 2014
Yerel Yönetimler, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2014
Kent ve Yaşam, Panelist, , TÜRKIYE, 2013
STGM Yerel Yönetimler ve STK, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2012
Vatandaş Karnesi,Kamu Hizmetlerinden Memmuniyet, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2012
Uluslararası Spor Organizasyonlarıve Gönüllülük, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2010
BŞB Yasası ve Olası Sonuçları, Davetli Konuşmacı, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 2009
STGM Yeni Yerel Yönetim Yasası Neler Getiriyor, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2009
Yerel Siyaset ve Kadın, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Uluslararası Spor Organizasyonu Yönetimi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Yerel yönetimler ve Yerel Siyasette Kadın : KADER Haziran 2008, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2008
Bölüm Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2004
Bilgi Toplumun İhtiyaç Duyduğu Genç Kimdir. Geleceğin Avrupa?sında Yerimiz, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2003