YAYIN-ESER

DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güneş İ., Akdoğan Gedik M., “Büyükşehir Belediye Hizmetlerinin Göreli Etkinlik Analizi 2007,16(4):39-66”, Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.16, ss.39-66, 2017 (Link)
Güneş İ., “Yönetimler Arası Hizmet ve Gelir Bölüşümü”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss. 213-224, 2014 (Link)
Güneş İ., “Yerel Yönetimler ve Siyasal Faktörler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.83-92, 2013 (Link)
Güneş İ., “İSMAİL GÜNEŞ, KOLLEKTİF KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA OYLAMA YÖNTEMLERİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, Cilt: 15, Sayı: 1-2, 131-147, (2001).”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.15, ss.131-147, 2010 (Link)
Güneş İ., “KAMU KURUMLARINDA AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARIN KULLANILMASININ EKONOMİK FAYDALARI: YEREL YÖNETİMLER İÇİN PİLOT UYGULAMA ÖNERİSİ Kaynak: Volume: 2007, Issue: 3 151-162 “, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.2007, ss.151-162, 2007 (Link)
Güneş İ., Yakar S., “Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi “, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, no.., ss.127-142, 2004 (Link)
Güneş İ., “İşsizlik Sigortası Ve Ekonomik Etkileri Üzerine Düşünceler”, Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.Yıl 4, no.Nisan Haziran 2002 , ss.59-63, 2002
Güneş İ., “Yerel Yönetimler Ve Siyasal Faktörler”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.83-92, 1996
Güneş İ., “İl Özel İdareleri Ve İl Özel İdareleri Gelirlerinin Gelişimi,”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.5, ss.369-382, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tekgül Y., Güneş İ., “Kadın Temsili mi Temsili Kadınlar mı?”, 8. ULUSLARARASI BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Köstence, ROMANYA, 6-11 Eylül 2017, pp.1-10
Güneş İ., Tekgül Y., Akdoğan Gedik M., “Kadın ve Yoksunluk”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Ekim 2016, pp.1-15
Güneş İ., Tekgül Y., “Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler”, II.Ulusal Sivil Toplum KuruluşlarıI Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2005, ss.325-343
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güneş İ., “Adana Kent Yazıları “, Karahan Kitabevi Yayınları, ADANA, 2018 (Link)
Güneş İ., Arlıer R. , Şahin M. , Kiraz K., Doğan T., “Hasta-Çalışan Elele Engelsiz Hastaneler: Adana Devlet Hastaneleri Uygulaması”, 4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ, Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK, Ed., T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara, ss.133-160, 2014 (Link)
Güneş İ., Ed., “Engelsiz Hastaneler “, Adana Kamu Hastahaneleri Genel Sekreterliği, ADANA, 2013 (Link)
Güneş İ., “Adana İli Yerel Yönetimler Raporu”, Adana Vizyon 2023, Serbest, Hamit, Ed., ADana Güç Birliği Vakfı, Adana, ss.1-54, 2013 (Link)
Güneş İ., “Futbol Ekonomisi”, Karahan, ADANA, 2009 (Link)
Güneş İ., “Türkiye Ligi Rekabetçi Denge Açısından Analizi 356-385, E ?Futbol Sektöründe Dışsal Ekonomiler Sh-219-225? “, Futbol Ekonomisi, Kutlu Merih, Tuğrul Akşar, Haziran 2006, İstanbul Literatür Yayınları No: 445 , Kutlu MERİH ve Tuğrul AKŞAR , Ed., Literatür , İstanbul, ss.365-385, 2006 (Link)
SANATSAL ETKİNLİKLER
Güneş İ, ” Karma Fotograf Sergisi”, Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Güneş İ, “Karadeniz?de Yaşam? konulu Kişisel Fotoğraf Sergisi”, Kişisel Sergi, İştirakçi, Eylül-1999