ÖDÜL ve BURSLAR

ÖDÜLLER ve BURSLAR
Güneş İ,Adana Kent Konseyi , “Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi? DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTE ENTEGRASYONU En iyi Uygulama Ödülü “ENgelsiz Adana” Kitabı , İstanbul Aydın Üniversitesi , Nisan 2016

Güneş İ,Adana Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, “Hasta çalışan El Ele Engelsiz Hastaneler , Ulusal Sağlıkta Kalite ve Güvenlik Ödülleri, Aralık 2014